OALA Events

8 November 2022

Enhanced Estates Training: Estates Toolkit

9 November 2022

Virtual Lands Lunch & Learn: Topic TBC (Nov9-22)

10 November 2022

Enhanced Estates Training: Estates Toolkit

17 November 2022

OALA Member Peer Support "Estates Issues with OALA Members"

22 November 2022

Enhanced Training: Succession Planning

24 November 2022

Enhanced Training: Succession Planning

30 November 2022

OALA Webinar: Topic TBC

Become a Member of OALA

Joining OALA is simple!!